Currently shipping within USA and to Okinawa/Japan, contact us for requests to ship to other international addresses. All sales final, refer to Refund Policy.CD Chibariyo Hawaii 1998

Regular price $5.00

2-CD Set includes recordings from 1988 when the first Chibariyo compilation was produced.  Various performers.

Disc 1. 1998: Bashofu. Chibariyo. Hana. Atcha Bushi. Chimu gGnasa. Yaka Bushi. Yatchi. Mensore. Haisai Ojisan. Ashibi Nakafu. Kuiji. Asato Ya Yunta. Tanchame. Kuni Nu Hana. Anma Katami Nu Ichiban Jin. Munishiri Bushi (Uranami Bushi). Shirakumu Bushi. Hantabaru


Disc 2. 1988: Kagiyadefu. Unna Bushi. Kuti Bushi. Bashofu. Wakare No Kemuri. Ashibi Shongane. Kanasando. Yonaguni Kouta. Natsukashiki Furusato. Iibi Kazoe Uta. Mitubuni. Ashimiji Bushi. Musume Jintoyo. Kadiku/Kanna Bushi.