Currently shipping within USA and to Okinawa/Japan, contact us for requests to ship to other international addresses. All sales final, refer to Refund Policy.Dream Compilation - Shoukichi Kina & Champloos, Shouei Kina

Regular price $10.00

Niraikanai, Golden Future

Niraikanai Festival limited edition

 1. 1. Haisai Ojisan
 2. Agarizachi https://youtu.be/2RnJw8pY_wQ?si=UXipSPGhR7uQOBDv
 3. 白島小
 4. Nagareru mamani
 5. dondonbushi
 6. subeteno hitono kokoroni hanawo
 7.  kayui buni
 8. Tarama shongane
 9. Hantabaru
 10. Kurushimakuduchi
 11. Uraza gwaa
 12. Kanayo- Amagawa
 13. Naakunii Shirakumu Bushi
 14. Atchame-gwa - 
 15. Tooshindo-i